Ansis Grasmanis

Ansis Grasmanis është anëtar i Bordit të Drejtorëve që nga Tetori 2017. Ai u zgjodh si Kryetar i Bordit në Korrik 2020. Z. Grasmanis ka mbi 15 vjet përvojë pune në pozicione drejtuese. Në veçanti, ai ishte Zyrtari Kryesor Financiar dhe Zyrtari Kryesor i Riskut i “Swedbank Latvia”, Shefi i Thesarit dhe Tregjeve të Kapitalit të “SEB Latvia”. Për disa vite ai punoi si auditor në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (Londër), si dhe në zyrën e PricewaterhouseCoopers në Londër. Aktualisht, ai është drejtor i pavarur në Bordin e Drejtorëve të SHA ” First Ukrainian International Bank “, Ukrainë. Z. Grasmanis ka një diplomë Master në Matematikë nga Universiteti i Letonisë.

Ai është anëtar i Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar – ACCA (UK), dhe mban Diplomë të Avancuar në Menaxhimin e Thesarit për Shoqatën e Thesareve të Korporatave, UK.