Banka e vendit në përkrahje të prodhimeve të vendit

BPB, një ndër bankat më dinamike të vendit, përmes një aktiviteti humanitar ka mundësuar punësimin e dhjetëra Kosovarëve, pjesë e ndërmarrjeve dhe iniciativave të prodhuesëve vendor.

Përmes bashkëpunimit me Shoqatën Down Syndrome Kosova dhe mbeshtetjen e bizneseve te vogla si shoqatat e grave në Janjevë dhe Krushë, BPB ka mundësuar rritjen e gjenerimit të të hyrave të këtyre prodhuesëve dhe punësimin e rreth pesëmbedhjetë kosovarëve gjatë vitit.

Përmes këtij bashkëpunimi, banka e vendit bën blerjen e produkteve të prodhuesve vendorë, për t’i shpërndarë ato si pako mirëseardhëse për klientët e bankës. “Me ane te kësaj iniciative, BPB ka siguruar të ardhura dhe vende pune në disa biznese, duke përfshirë Shoqatën e Down Syndrome Kosova dhe Shoqatën e Grave në Krushë dhe Janjevë. Ne shpresojmë që ky bashkëpunim të jetë afatgjatë dhe të gjeneroj edhe më shumë të hyra e si rezultat edhe vende pune në