BPB rihapi edhe degën në Ferizaj, të vendosur në një lokacion të ri dhe të dizejnuar në përputhje me identitetin e ri vizuel të bankës

BPB rihapi edhe degën në Ferizaj, të vendosur në një lokacion të ri dhe të dizejnuar në përputhje me identitetin e ri vizuel të bankës! Dega e Ferizajit është e treta e këtij lloji, duke përfaqësuar një BPB plotësisht të ridizejnuar me vizion dhe strategji te re dhe për zhvillim.

Ceremonia e hapjes ka përfshi një fjalim nga nënkryetari i bordit të BPB-së, si dhe kryetarit të komunës i cili përzemërsisht pranoi ftesën të inauguroj zyrtarisht nëndegën.