BPB rihapi degën në Mitrovicë me lokacion të ri dhe në përputhje me identitetin e ri vizuel të bankës

BPB rihapi edhe degën në Mitrovicë, të vendosur në një lokacion të ri dhe të dizejnuar në përputhje me identitetin e ri vizuel të bankës! Dega e Mitrovicës është e dyta e këtij lloji, duke përfaqësuar një BPB plotësisht të ridizejnuar me vizion dhe strategji te re dhe për zhvillim.

Ceremonia e hapjes ka përfshi një fjalim nga kryetari i bordit të BPB-së, duke ofruar disa nga perspektivat kyçe të vizionit të ri strategjik të bankës, si dhe nënkryetarit të komunës I cili përzemërsisht pranoi ftesën të inauguroj zyrtarisht nëndegën.