BPB me ofertën më të mirë pranverore për biznesin tuaj

Të gjitha bizneset në Kosovë mund të kontaktojnë bankën e vendit për të qenë përfitues të ofertës më të mirë pranverore.

Oferta që ka për qëllim të promovojë zhvillimin e bizneseve dhe të ofrojë zgjidhje të shpejtë financiare per bizneset vendore, mundëson kredi të shpejtë të gjitha bizneseve deri në 30000 euro pa hipoteke, pagesën e tatimeve pa provizion dhe shërbimin mBanking falas per nje vit.

‘Oferta e përgatitur dhe disejnuar enkas per bizneset është e bazuar në nevojat dhe kërkesat reale të bizneseve në Kosovë dhe ka për qëllim të ofrojë zgjidhjen më të mirë të mundshme për këto biznese. Ne ftojmë të gjitha bizneset të na kontaktojnë bankën duke besuar që bashkë zhvillohemi shumë më shpejtë.’, thekson Arton Celina, Kryeshefi ekzekutiv i BPB.

Oferta pranverore për biznese është e hapur deri më 10 maj 2017.