BPB lanson kreditë për Agro

Merrni kredi Agro deri në 50,000€

  • Pa hipotekë
  • Fillo të paguash pas 3 muajve
  • Norma interesi konkurruese në treg
  • Mundësi shumë e mirë me qellim zhvillimin dhe zgjerimin e aktivitetit tuaj bujqësor
  • Mundësi për të shlyer kredinë me këste në bazë të ciklit të prodhimit
  • Procedura të shpejta për aprovimin e kredisë