Bjere rrogën ne BPB, për të tjerat kujdesemi ne

Ofertë e re nga BPB për të gjithë personat te cilët vendosin të kalojnë pagën në bankën e vendit.

Oferta e disejnuar enkas për këtë grup të klientëve përmban një numër produktesh dhe lehtësirash, me qëllim që aktivitetet e tyre bankare dhe financiare të jenë të lehta, të shpejta dhe korrekte.

Klientët qe sjellin pagën ne BPB do te përfitojnë falas:

  • Hapja e llogarisë
  • Mirembajtjen e llogarisë për një vit
  • Aplikimi/lëshimi i kartelës debit, instalment dhe revolving
  • Aktivizimi për E-banking/M-banking
  • Transferet brenda bankës me E-Banking/M-banking
  • Transferet kombëtare hyrëse
  • Gjiro Pagesat për kompani shërbyese publike
  • Blerjet përmes POS terminaleve në Kosovë
  • Aktivizimi për SMS Banking
  • Urdhërpagesa periodike brenda BPB-së

Përveç tjerash, me kalimin e pagës në BPB klientët tani përfitojnë edhe mundësinë për te përfituar nga kredia e shpejtë, përgjigjen për të cilën do ta marrin brenda 24 orëve.

Oferta vlen deri me datën 31 dhjetor 2018.