BPB Junior

Programi BPB Juniors

Programi BPB Juniors ofron mundësi të angazhimit të të rinjëve të cilët kanë për qëllim fillimin e karrierës së tyre në një bankë në zhvillim. Banka është e përkushtuar që me programin BPB Juniors të ju hap dyert shumë të rinjëve të talentuar, për tu zhvilluar profesionalisht në sistemin bankar

BPB Juniors, përmes stafit të bankës të cilët janë të specializuar në fusha të ndryshme të sistemit bankar si dhe me angazhimin e Profesorëve nga Universitete, do të ofrojë trajnime profesionale në fushën e sistemit bankar si dhe trajnime në fushën e aftësive anlitike. Përveç tjerash, programi do të ofrojë mundësi të vijimit të praktikës për studentë, pas përfundimit të pjesës së trajnimeve.