Misioni dhe Vizioni

Misioni i Bankës

BPB synon bashkёpunimin e besueshёm dhe afatgjatё me NVM-tё, pёr tё mbёshtetur rritjen dhe zhvillimin e tyre pёrmes produkteve dhe shёrbimeve enkas te dizajnuara, tё pёrgjegjёshme dhe inovative.

Vizioni i Bankës

Të jemi bankë e qëndrueshme për aksionaret tonë, institucion kredibil për stafin tonë dhe lidere në ofrimin e produkteve dhe shërbimeve financiare për ndërmarrje të vogla dhe të mesme në Kosovë.

Programi BPB Junior