Banka për Biznes përkrah Fondin Kosovaro-Amerikan për Edukim

Kjo tregon që BpB është e përkushtuar të përkrah fondet për edukim të cilët ju mundësojnë udhëheqësve të ardhshëm kosovar mjetet e nevojshme për ta promovuar zhvillimin ekonomik të vendit.