Plotësoni të dhënat e mëposhtme për të dërguar kërkesën për përditësimin e të dhënave.

"*" indicates required fields

Ngarkoni kopjen e dokumentit personal
(Pasaporta, Letërnjoftimi ose Patentë Shoferi)
Accepted file types: jpg, jpeg, pdf, Max. file size: 5 MB.
Ngarkoni një faturë publike
(jo më e vjetër se 6 muaj)
Accepted file types: jpg, jpeg, pdf, Max. file size: 5 MB.

Përditësim i të dhënave