Apliko për llogari rrjedhëse

Solo
1,50€ Në muaj
 • Oferta falas vlen vetem per nje periudhe te caktuar
 • Hapja e llogarisë dhe mirëmbajtja
 • Lëshimi i Debit Kartelës dhe aplikimi për Kredit Kartelë
 • E-banking
 • M-banking
 • Blerjet përmes POS terminaleve në Kosovë
 • Konfirmim mbi llogarinë e hapur
 • Aktivizimi SMS Banking
 • Riaktivizimi i shërbimeve elektronike përmes qendrës së thirrjeve
 • Pagesat për KEDS me E/M banking
 • Giro Pagesat për Kompani Shërbyese Publike
 • Mbyllja e llogarisë
Solo Plus
2,50€ Në muaj
 • Hapja e llogarisë dhe mirëmbajtja
 • Lëshimi i Debit Kartelës dhe aplikimi për Kredit Kartelë
 • E-banking
 • M-banking
 • Blerjet përmes POS terminaleve në Kosovë
 • Konfirmim mbi llogarinë e hapur
 • Aktivizimi SMS Banking
 • Riaktivizimi i shërbimeve elektronike përmes qendrës së thirrjeve
 • Pagesat për KEDS me E/M banking
 • Giro Pagesat për Kompani Shërbyese Publike
 • Rilëshimi I Debit Kartelës pas skadimit
 • Viza Konfirmimi
 • Mirëmbajtja e SMS Banking
 • Hapja e llogarisë rrjedhëse - Person i autorizuar
 • Mirëmbajtja e M-Banking
 • Mbyllja e llogarisë
<23
Falas  
 • Kjo pako vlen vetëm për personat deri në moshën 23 vjeçare
 • Hapja e llogarisë dhe mirëmbajtja
 • Lëshimi i Debit Kartelës dhe aplikimi për Kredit Kartelë
 • E-banking
 • M-banking
 • Blerjet përmes POS terminaleve në Kosovë
 • Konfirmim mbi llogarinë e hapur
 • Aktivizimi SMS Banking
 • Riaktivizimi i shërbimeve elektronike përmes qendrës së thirrjeve
 • Pagesat për KEDS me E/M banking
 • Giro Pagesat për Kompani Shërbyese Publike
 • Mbyllja e llogarisë