Apliko për Kartelë Krediti

BPB ju ofron kartelat VISA* të pranuara ndërkombëtarisht.
Përmes këtyre kartelave ju mund të bëni tërheqje në çdo bankomat
dhe të kryeni pagesa në POS, 24/7 brenda dhe jashtë vendit.

Visa Classic

BPB ju ofron kartelat VISA* të pranuara ndërkombëtarisht.

Solo

BPB ju ofron kartelat VISA* të pranuara ndërkombëtarisht.