Afatizoni me norma atraktive të interesit

BPB lansoj kampanjën e dizejnuar posaqërisht për depozita. Ejani në BPB dhe depozitoni mjetet në llogari të depozitës me afat për të përfituar norma atraktive të interesit. Këto norma të interesit aplikohen nga data 6 korrik. Nëse keni nevojë për informata shtesë, ju lutem drejtohuni tek zyrtari për marrëdhënie me klientë ose vizitoni degën më të afërt të BPB-së.