Afatizimet në BPB

E ardhmja fillon sot… në BPB

Afatizimet në bankën e vendit, ua bëjnë më të lehtë jetësimin e ëndrrave tuaja.

Të gjithë klientët e rinj që afatizojnë mjetet përfitojnë normën e interesit të vitit pasues. Nëse ju afatizoni për një vit, ne ju japim normën e interesit si të afatizoni për dy vite, bazuar në çmimoren aktuale.

  • Hapja e llogarisë /mirëmbajtje e llogarisë pa pagese për periudhe 1 vjeçare
  • Lëshimi i debit kartelës pa provizion
  • Aktivizimi i E/M banking pa pagesë
  • Aktivizim falas i shërbimeve të SMS, SMS Bilanci, SMS Top Up

 

Ju mund të afatizoni në të gjitha degët tona, ndërsa diaspora mund të aplikoj online në linkun https://www.bpbbank.com/apliko-llogari-rrjedhese/

 

Oferta vlen deri më 30 shtator.