8 mars, 8,000 € kredi, 8 ditë

BPB, ka përgatitur një ofertë fantastike për klientet e saj. Për festën e 8 marsit, klientet tona mund të marrin kredi deri ne 8,000 euro. Kredia prej 8,000 €, është e dizajnuar për të përmbushur kërkesat e grave në biznes për të zgjeruar biznesin e tyre.

Në kuadër të kësaj kampanje të gjithë klientet mund të përfitojnë edhe aplikimin falas për shërbimet e listuara më poshtë, si:

  1. Mbanking
  2. Ebanking
  3. SMS Njoftime
  4. SMS Bilanci

Oferta vlen deri më 13 Mars.

Për të aplikuar online për këtë kredi,

BPB është bankë vendore e shpallur për dy herë radhazi si ‘Banka më e mirë e vitit në Kosovë’ nga prestigjiozja The Banker, publikim i Financial Times.