50 MIJË EURO, PA HIPOTEKË PËR PUNONJËSIT SHËNDETËSOR

Banka e vendit vitin 2022 e ka nisur me një super ofertë për punonjësit shëndetësor.

BPB me ofertën e fundit për kredi, ju mundëson të gjithë punonjësve shëndetësor të marrin kredi deri në 50 mijë euro, pa hipotekë.

Këtë kredi, mund ta merrni me maturitet deri në 180 muaj.

Kjo nuk është e gjitha. Ju mund të zgjedhni edhe shërbimet më poshtë.

Për secilin shërbim që e zgjedhni, ju përfitoni zbritje në normën e interesit në kredi për përqindjet e listuara më poshtë:

  • Sigurimi i jetës – 0.08%
  • Mbitërheqja – 0.02%
  • Kredit Kartela – 0.02%
  • E/M- Banking – 0.03%

Ju mund të aplikoni online në faqen tonë apo në degën më të afërt.

Oferta vlen deri më 31 mars, 2022.

Për më shumë detaje, vizitoni njërën nga degët tona, apo na kontaktoni në 0800 50000.