Kursi i valutës

  • $ (USD) 0.8989
  • F (CHF) 0.9598
  • £ (GPB) 1.4017

Degët dhe Bankomatët

Banka për Biznes operon rrjetin prej 27 degëve dhe nëndegëve të vendosura në vende të ndryshme në Kosovë.

DEGËT +

BIZNESET

BpB është ketu që të mbështes bizneset dhe të kontriboj në rritjen e tyre, mirëpo edhe të ekonomisë dhe mirëqenies tonë të përgjithshme. Në përputhje me këtë objektiv, ne kemi zhvilluar një gamë të gjerë të produkteve që plotësojnë nevojat për biznese të ndryshme - nga me të voglat e deri te korporatat. Këto produkte ju ndihmojnë bizneseve nga faza fillestare e tyre, deri te fazat më të larta të zhvillimit të tyre.

Banka për Biznes ofron produkte të specializuara dhe të një rëndësie të madhe për klientët (kreditë e ndryshme të biznesit, E-banking, etj). Prioritet për Bankën për Biznes është këshillimi dhe mbështetja e bizneseve gjatë zhvillimit të tyre, duke ju ofruar produkte dhe shërbime konkurruese në treg, çdo herë duke u bazuar në nevojat e tyre.

Vizitoni zyrën më të afërt të Bankës për Biznes e cila gjendet pranë jush, për të vërtetuar pse 35.000 klientë zgjodhën bankën tonë si partner në përpjekjet e tyre.