BPB publikon ofertë të re për të gjithë personat te cilët vendosin të kalojnë pagën në këtë bankë

Oferta e disejnuar enkas për këtë grup te klientëve përmban një numër produktesh dhe shërbimesh qe synojnë të ofrojnë një pako bankare që plotëson të gjitha nevojat financiare të klientëve.

Kjo oferte mundëson një banking të thjeshtë dhe të përgjithësuar, me shërbime te cilat ju mundësojnë lehtësime te dukshme në raportin banke-klientë për tu përshtatur me jetën dinamike te këtyre klientëve.

Të gjithë klientët që kalojnë pagën e tyre në BPB tani përfitojnë mundësinë për dy paga mbitërheqje, norma atraktive të interesit, pagesa në gjithë vendin pa provizion ne POS, aktivizim falas të shërbimeve të ebanking dhe mbanking.

Oferta vlen deri më 30 Prill 2018.