BPB lancon EXPRESS KREDINË

BPB ka lancuar express kredinë për biznese. Kjo kredi eshte dizajnuar enkas për klientët qe synojnë zhvillimin e mëtutjeshëm të biznesit tyre.

Perveq kredisë deri ne 30 000 euro, klientët përfitojnë Mbanking falas si dhe pagesat me kartelat e BPB nëpër të gjitha pikat e shitjes në Kosovë, pa provizion.

Për më tepër, për këtë kredi banka nuk kerkon hipotekë dhe përgjigjen klientët do ta marrin brenda 24 orëve pasi që të kenë dorëzuar dokumentacionin e nevojshëm.

'Duke pas parasysh qe kjo është sezona kur shumica e bizneseve mendojnë për investime, kemi menduar që me një ofertë të tillë te jemi sa më afër klientëve tonë dhe ta bëjmë sa më të lehtë zhvillimin e bizneseve të tyre' - tha Artan Sadiku, zv.kryeshef eksekutiv i BPB.

Të interesuarit mund të aplikojne për kredi përmes webfaqes sonë, ose në njërën nga 26 degët tona.