Kursi i valutës

  • $ (USD) 0.9191
  • F (CHF) 0.9630
  • £ (GPB) 1.4007

Degët dhe Bankomatët

Banka për Biznes operon rrjetin prej 27 degëve dhe nëndegëve të vendosura në vende të ndryshme në Kosovë.

DEGËT +

Moti