Kursi i valutës

  • $ (USD) 0.8980
  • F (CHF) 0.9596
  • £ (GBP) 1.4098

Degët dhe Bankomatët

BPB operon rrjetin prej 27 degëve dhe nëndegëve të vendosura në vende të ndryshme në Kosovë.

DEGËT +

Moti