Kursi i valutës

  • $ (USD) 0.7226
  • F (CHF) 0.8201
  • £ (GPB) 1.2159

Degët dhe Bankomatët

Banka për Biznes operon rrjetin prej 35 degëve dhe nëndegëve të vendosura në vende të ndryshme në Kosovë.

DEGËT +

Moti