Kursi i valutës

  • $ (USD) 0.7620
  • F (CHF) 0.8281
  • £ (GPB) 1.2639

Degët dhe Bankomatët

Banka për Biznes operon rrjetin prej 29 degëve dhe nëndegëve të vendosura në vende të ndryshme në Kosovë.

DEGËT +

Moti