Kursi i valutës

  • $ (USD) 0.7954
  • F (CHF) 0.8290
  • £ (GPB) 1.2704

Degët dhe Bankomatët

Banka për Biznes operon rrjetin prej 27 degëve dhe nëndegëve të vendosura në vende të ndryshme në Kosovë.

DEGËT +

Moti