Kursi i valutës

  • $ (USD) 0.8906
  • F (CHF) 0.9856
  • £ (GPB) 1.3444

Degët dhe Bankomatët

Banka për Biznes operon rrjetin prej 27 degëve dhe nëndegëve të vendosura në vende të ndryshme në Kosovë.

DEGËT +

Moti