Kursi i valutës

  • $ (USD) 0.8945
  • F (CHF) 0.9361
  • £ (GPB) 1.3778

Degët dhe Bankomatët

Banka për Biznes operon rrjetin prej 27 degëve dhe nëndegëve të vendosura në vende të ndryshme në Kosovë.

DEGËT +

Moti