Kursi i valutës

  • $ (USD) 0.8895
  • F (CHF) 1.0104
  • £ (GPB) 1.3352

Degët dhe Bankomatët

Banka për Biznes operon rrjetin prej 27 degëve dhe nëndegëve të vendosura në vende të ndryshme në Kosovë.

DEGËT +

Moti