Kursi i valutës

  • $ (USD) 0.9033
  • F (CHF) 0.9590
  • £ (GBP) 1.4083

Degët dhe Bankomatët

BPB operon rrjetin prej 27 degëve dhe nëndegëve të vendosura në vende të ndryshme në Kosovë.

DEGËT +

Moti