Apliko për pozitë

I/e dashur aplikant/e, faleminderit që keni shprehur interesimin për të qenë pjesë e ekipit të BPB-së. Ftoheni të plotësoni me kujdes aplikacionin e mëposhtëm. Suksese!

Informatë e rëndësishme: Aplikacioni pranon dokumente të bashkëngjitura në formatet jpg, png, jpeg, gif, pdf, docx, doc.

Informatat Personale

Statusi Martesor:

Gjinia

Eksperienca e punës

Edukimi dhe kualifikimet

Studimet postdiplomatike

Në vijim e sipër

Gjuhët

Shqip

Anglisht

Serbisht

Aftësitë kompjuterike

Microsoft Office

Touch typing

Aftësitë me PC

Informata shtesë

Çdo dokument, çertifikatë, kualifikim dhe informatë shtesë është përparësi, të lutem bashkangjit në aplikacion.

Bashkangjit dokument